Sismoloji AD

Doç.Dr.Orhan POLAT
Anabilim Dalı Başkanı
Sismoloji
Mühendislik Sismolojisi
Sismotektonik
E-PostaAkademik CVWebsite
Doç.Dr.Nihal AKYOL
Öğretim Üyesi
Sismoloji
Sismotektonik
Mühendislik Sismolojisi
Batı Anadolu
E-PostaAkademik CVWebsite
Yard.Doç.Dr.Mehmet UTKU
Öğretim Üyesi
Deprem Seyahat Süreleri Ters Çözümü
E-PostaAkademik CV
Yrd.Doç.Dr. Elçin GÖK
Öğretim Üyesi
E-PostaAkademik CV
Araş.Gör.Dr.İlknur KAFTAN
Öğretim Yardımcısı
Yapay Sinir Ağları Jeofizik Uygulamaları
E-PostaAkademik CV
Araş.Gör.Dr.Tevfik Özgür KURTULMUŞ
Öğretim Yardımcısı
Sismoloji
Mühendislik Sismolojisi
E-PostaAkademik CV
Araş.Gör.Çağlar ÖZER
Öğretim Yardımcısı
E-PostaAkademik CV
Uzman Zülfikar ERHAN
Uzman
Jeofizikte Elektrik Yöntemler ve Uygulamaları
E-PostaAkademik CV