Sismoloji AD

Doç.Dr. Orhan POLAT
Anabilim Dalı Başkanı
Sismoloji
Mühendislik Sismolojisi
Sismotektonik
E-PostaAkademik CVWebsite
Doç.Dr. Nihal AKYOL
Öğretim Üyesi
Sismoloji
Sismotektonik
Mühendislik Sismolojisi
Batı Anadolu
E-PostaAkademik CVWebsite
Yard.Doç.Dr. Mehmet UTKU
Öğretim Üyesi
Deprem Seyahat Süreleri Ters Çözümü
E-PostaAkademik CV
Yrd.Doç.Dr. Elçin GÖK
Öğretim Üyesi
E-PostaAkademik CV
Araş.Gör.Dr. İlknur KAFTAN
Öğretim Yardımcısı
Yapay Sinir Ağları Jeofizik Uygulamaları
E-PostaAkademik CV
Araş.Gör.Dr. Tevfik Özgür KURTULMUŞ
Öğretim Yardımcısı
Sismoloji
Mühendislik Sismolojisi
E-PostaAkademik CV
Uzman Zülfikar ERHAN
Uzman
Jeofizikte Elektrik Yöntemler ve Uygulamaları
E-PostaAkademik CV