Uygulamalı Jeofizik AD

Prof.Dr. Rahmi Pınar
Anabilim Dalı Başkanı
Yeraltı Suyu Aramaları
Maden Aramaları
Jeotermal Aramalar
Arkeolojik Aramalar
Zemin Araştırmaları
E-PostaAkademik CV
Prof.Dr.Mahmut G.DRAHOR
Öğretim Üyesi
Sığ Jeofizik
Arkeolojik Prospeksiyon
Jeotermal
Görüntü ve Sinyal İşleme
Modelleme
E-PostaAkademik CV
Prof.Dr.Mustafa AKGÜN
Öğretim Üyesi
Zemin-Yapı ilişkisi
Jeofizikte istatistik
Kuyu içi jeofizik yöntemler
E-PostaAkademik CV
Prof.Dr.Gökhan GÖKTÜRKLER
Öğretim Üyesi
Uygulamalı Jeofizik
Modelleme
E-PostaAkademik CV
Yrd.Doc.Dr.Şenol ÖZYALIN
Öğretim Üyesi
E-PostaAkademik CVKişisel Sayfa
Yrd.Doç.Dr.Emre TİMUR
Öğretim Üyesi
Elektrik ve Elektromanyetik Yöntemler
Modelleme
Arkeojeofizik
Jeotermal
E-PostaAkademik CV
Araş.Gör.Dr.Meriç Aziz BERGE
Öğretim Yardımcısı
Jeofizikte Elektrik Yöntemler ve Uygulamaları
Sığ Jeofizik
Arkeolojik Prospeksiyon
Modelleme ve Ters-Çözüm
E-PostaAkademik CVWebsite
Araş.Gör.Dr.Aykut TUNÇEL
Öğretim Yardımcısı
Dinamik Zemin Parametreleri
Mühendislik Sismolojisi
Mikrotremor Yöntemi ve Uyg.
E-PostaAkademik CV
Araş.Gör.Seçil TURAN KARAOĞLAN
Öğretim Yardımcısı
Metasezgisel Yöntemler
E-PostaAkademik CV
Araş.Gör.Eren PAMUK
Öğretim Yardımcısı
Zemin Araştırmaları
Mühendislik Jeofiziği
Array Mikrotremor
Yüzey Dalgaları
E-postaAkademik CV
Araş.Gör.Atilla Ongar
Öğretim Yardımcısı
Elektrik Özdirenç Görüntüleme
Kuyu İçi Jeofizik
E-PostaAkademik CV