Uygulamalı Jeofizik AD

Prof.Dr. Gökhan GÖKTÜRKLER
Anabilim Dalı Başkanı
Uygulamalı Jeofizik
Modelleme
E-PostaAkademik CV
Prof.Dr. Mahmut G.DRAHOR
Öğretim Üyesi
Sığ Jeofizik
Arkeolojik Prospeksiyon
Jeotermal
Görüntü ve Sinyal İşleme
Modelleme
E-PostaAkademik CV
Prof.Dr. Mustafa AKGÜN
Öğretim Üyesi
Zemin-Yapı ilişkisi
Jeofizikte istatistik
Kuyu içi jeofizik yöntemler
E-PostaAkademik CV
Doç.Dr. Meriç Aziz BERGE
Öğretim Üyesi
Jeofizikte Elektrik Yöntemler ve Uygulamaları
Sığ Jeofizik
Arkeolojik Prospeksiyon
Modelleme ve Ters-Çözüm
E-PostaAkademik CVWebsite
Doç.Dr. Emre TİMUR
Öğretim Üyesi
Elektrik ve Elektromanyetik Yöntemler
Modelleme
Arkeojeofizik
Jeotermal
E-PostaAkademik CV
Dr.Öğr.Üyesi Şenol ÖZYALIN
Öğretim Üyesi
E-PostaAkademik CVKişisel Sayfa
Araş.Gör.Dr. Aykut TUNÇEL
Öğretim Yardımcısı
Dinamik Zemin Parametreleri
Mühendislik Sismolojisi
Mikrotremor Yöntemi ve Uyg.
E-PostaAkademik CV
Araş.Gör. Seçil TURAN KARAOĞLAN
Öğretim Yardımcısı
Metasezgisel Yöntemler
E-PostaAkademik CV
Araş.Gör. Atilla Ongar
Öğretim Yardımcısı
Elektrik Özdirenç Görüntüleme
Kuyu İçi Jeofizik
E-PostaAkademik CV