Sismoloji AD

Prof.Dr. Nihal AKYOL
Anabilim Dalı Başkanı
Sismoloji
Sismotektonik
Mühendislik Sismolojisi
Batı Anadolu
E-PostaAkademik CVAVESİS
Prof.Dr. Orhan POLAT
Öğretim Üyesi
Sismoloji
Mühendislik Sismolojisi
Sismotektonik
E-PostaAkademik CVAVESİS
Doç.Dr. Elçin GÖK
Öğretim Üyesi
E-PostaAkademik CVAVESİS
Doç.Dr. İlknur KAFTAN
Öğretim Üyesi
Yapay Sinir Ağları Jeofizik Uygulamaları
E-PostaAkademik CVAVESİS
Doç.Dr. Mehmet UTKU
Öğretim Üyesi
Deprem Seyahat Süreleri Ters Çözümü
E-PostaAkademik CVAVESİS
Araş.Gör.Dr. Tevfik Özgür KURTULMUŞ
Öğretim Elemanı
Sismoloji
Mühendislik Sismolojisi
E-PostaAkademik CVAVESİS
Öğr.Gör. Zülfikar ERHAN
Öğretim Elemanı
Jeofizikte Elektrik Yöntemler ve Uygulamaları
E-PostaAkademik CVAVESİS