Bölüm Tanıtımı – Tarihçe

Jeofizik Mühendisliği matematik, fizik ve jeoloji gibi temel bilimleri günümüz elektronik ve yazılım teknolojisiyle birleştirerek yeraltı ve yerküreyle ilgili bilgi üreten bir bilim ve mühendislik dalıdır.

1974 yılında, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’ne bağlı Jeofizik Kürsüsü olarak Bornova Kampüsü’nde kurulan bölümümüzde 1974–1975 döneminde eğitime başlanmıştır. 1982 yılında YÖK Yasası uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çatısı altında yer alan Jeofizik Mühendisliği Bölümü 40 yılı aşkın bir süredir lisans eğitimini ve 1982 yılından bu yana da yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. 1999 yılında Buca Tınaztepe Kampüsüne taşınan bölüm, Uygulamalı Jeofizik, Yer Fiziği ve Sismoloji Anabilim dallarını çatısı altında barındırmakta ve konusunda, Ege Bölgesi’nde etkinlik gösteren tek kurum olma özelliğini de taşımaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 5 yıl süreyle (1 Mayıs 2018-30 Eylül 2023) akredite edilmiştir ve aynı tarihler arasında EUR-ACE etiketine sahiptir.

Güncel teknolojiye dayalı jeofizik alet ve ekipmanına sahip olan bölümümüz, kurulduğundan bugüne BAP, TÜBİTAK ve benzeri kurumlarca desteklenen ulusal ve uluslararası bilimsel projeler yürütmüş ve yürütmektedir. Ayrıca, Türkiye genelinde ve Ege Bölgesi’nde pek çok döner sermaye destekli projeler de üretmiştir