Uygulamalı Jeofizik AD

Prof.Dr. Gökhan GÖKTÜRKLER
Anabilim Dalı Başkanı
Uygulamalı Jeofizik
Modelleme
E-PostaAkademik CVAVESİS
Prof.Dr. Mahmut Göktuğ DRAHOR
Öğretim Üyesi
Sığ Jeofizik
Arkeolojik Prospeksiyon
Jeotermal
Görüntü ve Sinyal İşleme
Modelleme
E-PostaAkademik CVAVESİS
Doç.Dr. Meriç Aziz BERGE
Öğretim Üyesi
Jeofizikte Elektrik Yöntemler ve Uygulamaları
Sığ Jeofizik
Arkeolojik Prospeksiyon
Modelleme ve Ters-Çözüm
E-PostaAkademik CVAVESİS
Doç.Dr. Emre TİMUR
Öğretim Üyesi
Elektrik ve Elektromanyetik Yöntemler
Modelleme
Arkeojeofizik
Jeotermal
E-PostaAkademik CVAVESİS
Doç.Dr. Şenol ÖZYALIN
Öğretim Üyesi
E-PostaAkademik CVAVESİS
Araş.Gör.Dr. Aykut TUNÇEL
Öğretim Elemanı
Dinamik Zemin Parametreleri
Mühendislik Sismolojisi
Mikrotremor Yöntemi ve Uyg.
E-PostaAkademik CVAVESİS
Araş.Gör.Dr. Atilla ONGAR
Öğretim Elemanı
Elektrik Özdirenç Görüntüleme
Kuyu İçi Jeofizik
E-PostaAkademik CV
Araş.Gör.Dr. Seçil TURAN KARAOĞLAN
Öğretim Elemanı
Metasezgisel Yöntemler
E-PostaAkademik CVAVESİS