Sayılarla Bölümümüz


Akademik Kadro Sayıları
Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Doktor Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi
9 7 2 1 1 5

İdari Kadro : 2

Kayıtlı Öğrenci ve Mezun Sayıları
Akademik Yıl Hazırlık Sınıf Öğrenci Sayıları Mezun Sayılar
1. 2. 3. 4. L YL D L YL D
2021-2022 3 6 4 13 118 144 8 9 9 1 1
2020-2021 0 5 14 14 155 189 5 10 32 3 2
2019-2020 0 16 14 17 197 244 2 12 28 5
2018-2019 0 11 20 72 155 258 1 9 29 5 1
2017-2018 0 16 79 48 146 289 10 23 1 2

Fiziksel Olanaklar :

100’er kişilik 4 adet ve 40 kişilik 1 adet sınıf

Deneysel ve uygulama amaçlı düzenlenmiş 7 adet laboratuvar

Öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın mesleki bilgi paylaşımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla data-show ve bilgisayar sistemli 2 adet toplantı salonu

1 adet Yüksek lisans ve doktora eğitim ve bilgisayarlı uygulama odası