Yer Fiziği AD

Prof.Dr. Oya ANKAYA PAMUKÇU
Anabilim Dalı Başkanı
Gravite
Manyetik
Modelleme
İzostazi
GPS
E-PostaAkademik CVAVESİS
Prof.Dr. Müjgan ŞALK
Öğretim Üyesi
GPS
Jeofizikte Modelleme
Sonlu Elemanlar
Yapay Sinir Ağları
Jeotermal
E-PostaAkademik CVAVESİS
Prof.Dr. Coşkun SARI
Öğretim Üyesi
Jeotermal Aramalar
Çevre ve Mühendislik Jeofiziği
Zemin Araştırmaları
Jeofizikte Modelleme
E-postaAkademik CVAVESİS
Prof.Dr. Tolga GÖNENÇ
Öğretim Üyesi
Gravite-Manyetik Ölçüm Alma-Veri Ayıklama-Tasarlama Modelleme
Doğu Akdeniz Tektoniği
Coğrafi Bilgi Sistemleri
E-PostaAkademik CVAVESİS
Doç.Dr. Mustafa ÖZEL
Öğretim Üyesi
E-PostaAkademik CVAVESİS
Doç.Dr. Ayça YURDAKUL ÇIRMIK
Öğretim Yardımcısı
Deformasyon Modellemesi
Sonlu Elemanlar Yöntemi
Gravite
İzostazi
E-PostaAkademik CVAVESİS
Doç.Dr. Petek SINDIRGI
Öğretim Üyesi
Jeofizikte Elektrik Yöntemler
E-PostaAkademik CVAVESİS
Öğr.Gör.Dr. Özer AKDEMİR
Öğretim Görevlisi
Jeofizikte Elektromanyetik Yöntem Uygulamaları
E-PostaAkademik CVAVESİS
Araş.Gör.Dr. Elif PAZVANTOĞLU
Öğretim Elemanı
Isı Akısı Çalışmaları
Spektral Analiz
E-PostaAkademik CVAVESİS