Bölüm Tanıtımları


04/05/2017 tarihinde Tuğba Özbek Anadolu Lisesi Kariyer Günleri kapsamında Araş. Gör. Dr. İlknur Kaftan tarafından gerçekleştirilen bölüm ve meslek tanıtımı

06/06/2017 tarihinde Buca Aybers Hikmet Karabacak Anadolu Lisesi’nde Yard.Doç.Dr. Şenol Özyalın ve Yard.Doç.Dr. Emre Timur tarafından gerçekleştirilen bölüm ve meslek tanıtımı